Jste zde

Informace pro návštěvníky

Chystáte se na ledovou stěnu?

Čtěte důležité informace pro Vás…

Každý návštěvník na sebe vědomě bere určitá rizika, která s ledovým lezením souvisejí. K uvedenému patří převážně pád uvolněného ledu, který mohou způsobit jiné osoby pohybující se výše (tyto osoby totiž i při sebeopatrnějším chování nemohou uvolnění ledu vždy zabránit). Pád ledu tedy představuje objektivní nebezpečí, které nelze připisovat za vinu nikomu jinému; člověk se mu vystavuje na vlastní odpovědnost.

Led padající ze skály se může vlivem úderu o skálu odrazit až do vzdálenosti několika metrů od úpatí skály. Každý je tedy povinen nasadit ochranou přilbu v dostatečné vzdálenosti od úpatí ledové stěny (skály), v opačném případě se sám z vlastního rozhodnutí vystavuje nebezpečí zásahu padajícím ledem.

V případě uvolnění ledu je nutné upozornit ostatní lezce a jističe na nebezpečí zásahu padajícím ledem hlasitým zvoláním „LED!“

Všichni návštěvníci jsou povinni po celou dobu vykonávání lezecké aktivity s maximální pozorností sledovat své okolí a dbát své osobní bezpečnosti, převážně před padajícími úlomky ledu.

 

Informace k rezervačnímu systému a nutnému vybavení
V rámci naší půjčovny Vám nabízíme k zapůjčení sedací úvazky, cepíny a mačky od společností Singing Rock, Grivel a Petzl a lana Tendon.

V rezervačním formuláři najdete několik kolonek. V rámci tohoto instruktážního textu Vás upozorníme na jejich funkci.

Počet osob
Zde zadáte počet osob, které nás navštíví. Rezervační systém počítá s tím, že na každé dvě registrované osoby připadne jedno lano, které bude na místě připraveno pro lezení. Pokud se nás tedy chystáte navštívit ve skupině (3 a více lidí), která se při lezení bude střídat v rámci jediného lana, zadejte do rezervačního systému do kolonky počet osob pouze dvě osoby (např.: chystáte se nás navštívit ve čtyřech, ve svém středu máte jednoho zkušenějšího lezce a ostatní jsou ledovými začátečníky, proto budete vždy lézt jako jedna skupina a vždy budete využívat pouze jedno lano). O skutečnosti, že budete vícečlenná skupina, nás však nezapomeňte informovat v poznámce (např. ledovou stěnu navštívíme jako skupina 3 osob využívajících jedno lano).

Obuv
S ohledem na zkušenosti z minulých let si Vás dovolíme upozornit na nutnost navštěvovat ledovou stěnu pouze v odpovídající obuvi. Za odpovídající obuv nelze považovat různou vycházkovou obuv, tenisky, polobotky a různou jinou měkkou obuv. Věříme, že takovou obuv už pod ledovou stěnou neuvidíme. Musíme však poukázat i na to, že ne každé pohorky jsou vhodné pro použití na ledové stěně, rozhodující je především tvrdost podrážky. Pokud je podrážka měkká tak, že dochází k ohybu špičky boty při chůzi (jako test Vaší obuvi doporučujeme postavit se na špičku jedné nohy, při tom vizuálně zkontrolujeme ohyb podrážky) nelze ji použít s mačkami. V tomto případě totiž dochází při lezení k nadměrnému zatěžování maček, které může vést až k lomu a tedy destrukci maček. Pokud test Vaší obuvi nedopadl dle Vašich představ, nezoufejte, i tato situace má své řešení, skoro každý má ve své výbavě obuv na sjezdové lyžování (lyžáky), které jsou díky svým výstupkům pro upevnění k vázání sjezdových lyží kompatibilní s rámovými mačkami.

Pokud Vaše obuv prošla malým testem tvrdosti podrážky je možné na ni upevnit mačky. V naší půjčovně disponujeme dvěma různými typy maček a to mačkami řemínkovými (turistické) a rámovými (rychloupínací), dle typu Vaší obuvi tedy zvolíte vyhovující typ maček.

Počet párů řemínkových maček
Řemínkové mačky je možné upevnit téměř na jakoukoli obuv (pokud splňuje výše uvedené požadavky na pevnost podrážky). Na Vaší obuvi tak nemusí být žádné speciální výstupky pro upevnění maček. Mačka přirozeně přilehne k obuvi a je následně upevněna řemínky.

Pro případ, že nás navštíví skupina více osob využívající k lezení jedno lano (viz výše počet osob), je nutné rezervovat mačky pro celou skupinu (je tedy možné rezervovat více maček než je uváděný počet osob). Všechny osoby chystající se vstoupit pod ledovou stěnu jsou povinny mít na obuvi upevněné mačky, když plocha pod ledovou stěnou je pokryta vrstvou ledu a vstupem na ni bez maček se osoba vystavuje nebezpečí pádu.

Počet párů rámových maček
Rámové mačky je možné na rozdíl od řemínkových upevnit pouze na obuv, která je k tomu uzpůsobená. Taková obuv je vybavena drážkami na špičce a patce obuvi (podobné drážkám na lyžařské obuvi – viz výše). Tyto drážky umožňují upevnění maček.

Pro případ, že nás navštíví skupina více osob využívající k lezení jedno lano (viz výše počet osob), je možné rezervovat mačky pro celou skupinu (je tedy možné rezervovat více maček než je uváděný počet osob). Všechny osoby chystající se vstoupit pod ledovou stěnu jsou povinny mít na obuvi upevněné mačky, když plocha pod ledovou stěnou je pokryta vrstvou ledu a vstupem na ni bez maček se osoba vystavuje nebezpečí pádu.

Počet přileb
V rámci uvedené kolonky zvolte počet ochranných přileb, které bude po dobu návštěvy ledové stěny ve Víru potřebovat. Každý je povinen nasadit si ochranou přilbu v dostatečné vzdálenosti od úpatí ledové stěny a mít ji po celou dobu pobytu pod skálou správně nasazenou. V opačném případě bude vykázán, neboť se sám z vlastního rozhodnutí vystavuje nebezpečí zásahu padajícím ledem.

Za ochranou přilbu vhodnou pro používání na ledové stěně lze označit pouze ochranné přilby splňující normu ČSN EN 12492 pro Horolezeckou výstroj - Přilby pro horolezce. V žádném případě není možné používat ochranné přilby jiné (lyžařské, cyklistické, stavební a podobné), když pouze specializovaná ochranná přilba pro horolezce je navržena pro pohyb v daném prostředí.

Pro případ, že nás navštíví skupina více osob využívající k lezení jedno lano (viz výše počet osob), je možné rezervovat ochranné přilby pro celou skupinu (je tedy možné rezervovat více přileb než je uváděný počet osob).

Počet párů cepínů
Cepíny Vám budou zapůjčeny v páru. Jedno lezecké družstvo (tedy i skupina více osob využívajících k lezení jedno lano) potřebuje pro svůj pohyb na ledové stěně pouze jeden pár cepínů.

Počet sedáků
V rámci uvedené kolonky zvolte počet sedacích úvazků, které bude po dobu návštěvy ledové stěny ve Víru potřebovat. Za sedací úvazek vhodný pro používání na ledové stěně lze označit pouze ty splňující normu ČSN EN 12277 pro Horolezeckou výzbroj - Navazovací úvazky. V žádném případě není možné používat sedací úvazky vlastní výroby.  

Pro případ, že nás navštíví skupina více osob využívající k lezení jedno lano (viz výše počet osob), je možné rezervovat sedací úvazky pro celou skupinu (je tedy možné rezervovat více sedacích úvazků než je uváděný počet osob).

Požadavky na znalosti
Návštěvníci, kteří nejsou členy ČHS, mohou být obsluhou vyzváni, aby při své první návštěvě Ledové stěny v dané sezóně prokázali základní znalosti a dovednosti, týkající se horolezectví (správné oblečení sedacího úvazku, navázání a jištění, vzájemná kontrola, komunikace mezi lezci) a lezení v ledu (upevnění maček).

 

Děkujeme za dodržování daných pokynů.

Rezervace Via ferrata Vír

Rezervujte si materiál na ferraty

Oficiální Facebook

   

Hlavní partner